Over ons

Gegevens

Locatie Maranatha Veenendaal
In een zaal van de Evangeliegemeente “De Regenboog”.
De Grote Pekken 11 (ingang achterzijde)
Veenendaal

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de drie broeders: H. Schonewille voorzitter, L. van Stam secretaris en R. van Kooten penningmeester. Het secretariaat is bereikbaar onder nummer 06-26355066

Om een email te versturen klikt u hier.

Voor uw eventuele giften om de samenkomsten mogelijk te maken

De Stichting Maranatha Veenendaal is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het bankrekeningnummer is NL94 ABNA 0248.6479.89
Ten name van: Stichting Maranatha Veenendaal.

Het ontstaan van de Maranatha Veenendaal samenkomsten

Eind jaren negentig is de zogenaamde “Vriendendienst” begonnen met het organiseren van samenkomsten. Naarmate de belangstelling voor deze samenkomsten toenam is onder de hoede van de Stichting De Mantel een gemeenschap tot stand gekomen onder de naam Maranatha open diensten (MOD). In 2017 is er voor gekozen om zelfstandig door te gaan onder de naam “Stichting Maranatha Veenendaal”.

De opzet is vanaf het begin geweest om tijdens de Maranatha Veenendaal samenkomsten het Profetische Woord uit te leggen. Wat is Gods journaal m.b.t. de wereld, de Gemeente en Israël? De Bijbel laat ons zien hoe actueel de tijd is waarin we leven. Nog is het Genadetijd en om die reden is het belangrijk om een boodschap van Verzoening, Vervulling en Verwachting te verkondigen in het licht van het Profetisch Woord.
Maranatha Veenendaal samenkomsten hebben tot doel in onze regio aan gelovigen de mogelijkheid om het Profetische Woord te (her)ontdekken. Ruim 20 jaar mochten de belegde samenkomsten voor velen tot rijke zegen zijn.
Iedere zondagmiddag om 17.00 uur is er een samenkomst, ingevuld door een regelmatig terugkerende spreker. Elke zondag is er na afloop gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie/thee en het leggen van contacten. Al vele jaren organiseert een groep gemotiveerde vrijwilligers met veel enthousiasme deze samenkomsten.

Wij heten u graag welkom aan de De Grote Pekken 11 te Veenendaal.

Beleidsplan

Klik hier voor ons beleidsplan.

Jaarrekening

Klik hier voor de jaarrekening.