Over ons

Gegevens

Locatie Maranatha-Veenendaal
Gebouw “Het Trefpunt”
Dennenlaan 5a
Veenendaal

Bestuur

Voorzitter P. Petersen tel. 0343-442305
Secretaris A.C. Boer tel. 0318-556089
Penningmeester R. van Kooten tel. 0318-510755

Om een email te versturen klikt u hier.

Voor uw eventuele giften om de samenkomsten mogelijk te maken.
De Stichting Maranatha-Veenendaal is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bankrekeningnummer

NL94 ABNA 0248.6479.89
Ten name van: Stichting Maranatha-Veenendaal.

Historie

Eind jaren negentig is de zogenaamde “Vriendendienst” begonnen met het organiseren van samenkomsten. Naarmate de belangstelling voor deze samenkomsten toenam is onder de hoede van de Stichting De Mantel een gemeenschap tot stand gekomen onder de naam Maranatha open diensten (MOD). In 2017 is er voor gekozen om zelfstandig door te gaan onder de naam “Stichting Maranatha-Veenendaal”.

De opzet is vanaf het begin geweest om tijdens de Maranatha-Veenendaal-samenkomsten het Profetische Woord uit te leggen. Wat is Gods journaal m.b.t. de wereld, de Gemeente en Israël? De Bijbel laat ons zien hoe actueel de tijd is waarin we leven. Nog is het Genadetijd en om die reden is het belangrijk om een boodschap van Verzoening, Vervulling en Verwachting te verkondigen in het licht van het Profetisch Woord.
Maranatha-Veenendaal-samenkomsten hebben niet tot doel om er een zelfstandige gemeente van te maken, maar bieden in onze regio aan gelovigen de mogelijkheid om het Profetische Woord te (her)ontdekken. Ruim 20 jaar mochten de belegde samenkomsten voor velen tot rijke zegen zijn.
Iedere zondagavond om 18.00 uur is er een samenkomst, ingevuld door een regelmatig terugkerende spreker. Elke zondag is er na afloop gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie en het leggen van contacten. Al vele jaren organiseert een groep gemotiveerde vrijwilligers met veel enthousiasme deze samenkomsten.

Wij heten u graag welkom aan de Dennenlaan 5a te Veenendaal.

Beleidsplan

Klik hier voor ons beleidsplan.

Jaarrekening

Klik hier voor de jaarrekening.